Τρόποι Μείωσης Αποβλήτων

Γενικές Συμβουλές

Για την εφαρμογή και την επιτυχία της αποφυγής παραγωγής απορριμμάτων είναι απαραίτητη η λήψη από την πολιτεία νομοθετικών και οικονομικών ρυθμίσεων, που θα δίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση την ευχέρεια σχετικών παρεμβάσεων στην περιοχή τους και θα παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα και αντικίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για τη μείωση του όγκου και του βάρους των συσκευασιών και των υλικών που χρησιμοποιούν σε αυτές.