Επαναχρησιμοποίηση

Η επαναχρησιμοποίηση είναι μία εναλλακτική λύση για τη μείωση παραγωγής αποβλήτων, μέσω της οποίας συσκευασίες πολλαπλής χρήσης ή άλλα αγαθά επαναχρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί.