Οφέλη Έργου

Το έργο λύνει οριστικά για τα επόμενα 27 χρόνια τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια της Ηπείρου.

Δημιουργεί 200 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής, 90 θέσεις εργασίας κατά την 25ετή λειτουργία και μεγάλο αριθμό παράλληλων θέσεων εργασίας (μεταφορές, εμπορία και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών κλπ).

Ο βασικός άξονας του σχεδιασμού είναι η διαχείριση Συμβατικών Αποβλήτων με χρήση σύγχρονων – σε διεθνές επίπεδο – τεχνολογιών, απολύτου περιβαλλοντικής προστασίας και με οικονομικά βιώσιμο τρόπο, για να διασφαλίζεται η διαχρονική εφαρμογή του σχεδιασμού.

Μέσω της ΜΕΑ προκύπτουν πολλαπλά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, όπως: