Δεματοποίηση Ανακυκλώσιμων Υλικών

Μετά την μηχανική επεξεργασία, τα δευτερογενή προϊόντα της ΜΕΑ δεματοποιούνται και προωθούνται προς ανακύκλωση σε ειδικές μονάδες