Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας

Η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας επεξεργάζεται το οργανικό κλάσμα των αποβλήτων και αποτελείται από: